Viles Florides

Distingir, valorar, premiar

Viles florides és el reconeixement públic a la feina ben feta pels pobles i ciutats de Catalunya en la millora dels seus espais verds i enjardinats.

Una iniciativa per engrescar tota la ciutadania en un repte conjunt: convertir les nostres viles en un exemple de respecte al nostre àmbit vital. Perquè el nostre entorn diu molt de nosaltres, influeix en el nostre benestar personal i col·lectiu i ens projecta de cara a l’exterior.

Què cal per ser una Vila Florida? Sobretot, voler-ho. És a dir, voler posar en valor tot allò que hem fet fins el moment en l’àmbit de l’enjardinament públic i privat i tenir la determinació per iniciar un camí de treball compartit que ens ajudi a millorar.

Projectes com aquest han aconseguit transformar milers d’indrets d’arreu d’Europa des de fa més de 40 anys. Ara ha arribat el nostre moment, no creus?

http://www.vilesflorides.cat