Informació dirigida als consumidors de serveis de jardineria

 PER A LA SEVA SEGURETAT, CONTRACTI SEMPRE EMPRESES I PROFESSIONALS HABILITATS

La prestació de serveis o execució d’obres de jardineria per persones NO HABILITADES per a aquests treballs constitueix un risc considerable, ja que el contractista, particular o empresa es pot veure obligat per Llei a assumir les responsabilitats per accidents dels operaris de jardineria i els danys i perjudicis que es puguin ocasionar en la prestació del servei.

A més, el contractant no té medis legals suficients per a poder reclamar qualsevol treball mal executat.

Per aquests motius, exigeixi sempre a la seva empresa o professional de jardineria que li mostri la seva alta a hisenda, la relació d’operaris i tècnics involucrats en l’obra, la pòlissa de responsabilitat civil i qualsevol altre documentació que consideri oportuna.

Vostè està en el seu dret.

Els treballs de jardineria prestats per empreses i professionals habilitats poden tenir, en ocasions, un preu sensiblement superior al d’una persona no habilitada, però tard o d’hora, aquesta persona no habilitada acabarà sortint-li més cara.

A més, val a dir, que el 35 % dels beneficis d’un professional o empresa habilitada reverteixen sempre, a través dels impostos, en la societat.

ÉS UN CONSELL DEL GREMI DE JARDINERIA DE CATALUNYA