Curs d’Actualització de Coneixements del Curs de Manteniment de Piscines d’Ús Col·lectiu

AmbiCat els ofereix el Curs d’Actualització de Coneixements del Curs de Manteniment de Piscines d’Ús Col·lectiu, dirigit a les persones responsables de la vigilància i el manteniment de les instal·lacions de bany, en el que se’ls aporta els coneixements suficients per al funcionament de les piscines, realitzar anàlisis d’alguns paràmetres de control de qualitat de l’aigua, i coneixements bàsics dels productes per als tractaments, la seva manipulació i emmagatzematge.

 

L’objectiu tal i com marca del Departament de Salut de la Generalitat, és poder realitzar una correcta gestió higienicosanitària de les piscines. Curs dirigit als tècnics i tècniques municipals, a les persones responsables, mantenidores i operaris/àries de piscines d’ús públic, així com per als propietaris i mantenidors de les piscines d’ús privat.

Els cursos d’Actualització de Piscines de 5 hores programats son:

TERRASSA, 18 d’abril 2018. Curs de matí de 9 a 14h. Inscripció: 130€

Socis del Gremi 120€

Esperant que sigui del seu interès, rebin una cordial salutació.

 

Maite Tartera

Dep. Formació

AmbiCat

Tel. 937889643