Assemblea de la Federación Española de Empresas de Jardineria a Sevilla

El passat dia 6 de març es va celebrar l’Assemblea de la FEEJ a Sevilla. El Gremi ostenta actualment el càrrec de Secretari de la Federació. Durant la mateixa i entre d’altres temes tractats, es pot destacar l’aprovació del tancament 2017 així com els pressupost 2018. També es va debatre sobre el futur de les  petites i mitjanes empreses una vegada publicat el conveni i quina es l’alternativa després dels últims esforços fetes des de la FEEJ i les seves associacions. Contractació pública, jornades o relació amb les administracions van ser altres dels temes tractats.

La jornada s’havia iniciat amb una visita guiada a los Reales Alacàzares a càrrec de la Sra. Lola Robador, arquitecta i restauradora dels mateixos i el Sr. José Elias Bonells, ex cap de Parcs i Jardins de la Ciutat de Sevilla i expert reconegut internacionalment.

Durant la visita van tenir la possibilitat de departir amb la Sra. Isabel Rodriguez, actual directora de los Alcázares.