Reunió del Gremi amb Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA). El Gremi  contrariat amb els últims plecs.

Durant la reunió del passat  dia 5 de juliol amb responsables de BIMSA, els representants del Gremi vam  mostrar el nostre desacord amb la interpretació que aquesta fa de la nova normativa sobre contractació.

El Gremi entén que algunes clàusules  fan que la funció  formadora i professionalitzadora  de  les empreses perden la seva vigència així com d’altres limiten la competència i d’altres apliquin el sistema de repartiment de lots molt allunyada de les possibilitats de moltes empreses licitadores.

Al Gremi entenem que s’ha d’interpretar la llei i aplicar-la a la realitat i es el que esperem de la col·laboració  amb BIMSA.

Malauradament, ens allunyem dels principis de la Directiva Europea que va impulsar la nova llei  que  te com un dels objectius afavorir l’accés de les Pimes a les licitacions públiques.

Hores d’ara estem detectant aquest problema a moltes licitacions i no solament a BIMSA  i a Catalunya. Pot ser haurem de començar a parlar “d’OBJECTIU INCOMPLERT”.

El Gremi continuarà vigilant i interposarà tots els recursos que cregui oportuns.