Informació sobre els avisos fitosanitaris · Setembre 2018

Us fem arribar el recull dels avisos fitosanitaris que s’han detectat des del Servei de Sanitat Vegetal per al mes de setembre. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient.

És important sensibilitzar als professionals del sector sobre el correcte ús de tots els productes fitosanitaris, incloent els herbicides i fitoreguladors, per tal d’evitar riscos per als aplicadors, l’aparició de resistències, problemes de fitotoxicitats, contaminacions del medi ambient i residus sobre els vegetals tractats.
És per això que en els avisos fitosanitaris es dóna una àmplia informació sobre aquestes temàtiques i de les novetats del Registre Únic Europeu de Productes fitosanitaris.

Avisos fitosanitaris de setembre (per visualitzar el document cliqueu aquí)

Per a més informació podeu adreçar-vos a la secretaria del Gremi, Sra. Maite Pérez, tel. 937361103, fax 937366014, o bé al correu electrònic jardinerscatalunya@cecot.org