Signat el conveni del Gremi amb Munitec

El president del Gremi, Jordi Bosch, i el President de Munitec, Javier Ramírez, van oficialitzar amb la signatura  del conveni de col·laboració que es traduirà en millores dels serveis dels nostres associats. Fa uns mesos Munitec també va signar amb  FEEJ i l’associació andalusa AMJA amb qui el Gremi col·labora a la recerca  de productes i serveis  de qualitat dirigits a tots els socis.

Com es va informar, Munitec oferirà productes estudiats en exclusivitat per al nostre sector  amb uns preus molt competitius. L’assegurança de Responsabilitat Civil de Poda i Jardineria de Munitec és el principal eix d’aquesta sinergia professional. Aquesta pòlissa ofereix cobertures des de 25,6€/mes per reclamacions per danys corporals o materials a tercers derivats dels treballs de jardineria en general, així com la tala i poda d’arbres.

També, Munitec ofereix als membres del Gremi i els seus col·boradors, treballadors i familiars  d’altres tipus d’assegurances amb preus més que competitius.

             

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 937366044 o al mail info@gremijardineria.cat