LES PIMES COM A FACTOR CLAU I ESTRATÈGIC PER LA REACTIVACIÓ

Les pimes apel·len a al Congrés a injectar a sistema 150.000 milions d’euros sense riscos i sense comprometre el balanç de les empreses ni de país

Intervenció de l’Antoni Cañete, Secretari General de PIMEC, President de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (de la que el Gremi forma part) i Vicepresident de la Plataforma Pymes a la “Comisión de Reconstrucción Económica” al  Congreso de Diputados a Madrid.

Accés a la intervenció complerta amb aquests moments destacats:

Inici de d’intervenció PMcM: minut 10’56’’. La intervenció es de uns 12 minuts

Inici de  qüestions dels Diputats: Minut 52’50’’

Respostes del President de la PMcM: minuto 1h 29’ . La intervenció es de 15 minuts.

Accés al discurs de la ponéncia

Un moment de la intervenció