Riscos laborals

Aquesta pàgina pretén ser el referent en PRL on podreu trobar tota la informació i novetats  sobre els riscos laborals  a la jardineria

GESEME es el servei de Prevenció de Riscos Laborals referent del Gremi des de abril 2014. Hem confiat a la seva experiencia al sector. El conveni de patrocini recull entre d’altres punts el 5% de  descompte en tots els serveis. 

Normativa

LLEI 31/95 de 8 nov 1995 de prevenció riscos laborals

Llei 54/2003 de 12 de desembre de reforma Marc normatiu de PRL

Llistat resum de la normativa en PRL estatal i catalana. Legislació PRL

Enllaços

Pàgina de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Ocupació

Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo