Category: Fitosanitaris

Jornada Online: 2020. Any Internacional de la Sanitat Vegetal.

Dia i lloc: Online, 4 de novembre del 2020 a les 12:00 a 13:30

Cal inscriure’s prèviament a través de Ruralcat

Per a més informació: patt.daam@gencat.cat

Accés al programa

Curso online: asesoramiento en gestión integrada de plagas: parques y jardines

Dirigido a todos los profesionales que tienen competencias en la gestión integrada de plagas en ámbitos distintos de la producción agraria, y especialmente en parques y jardines. Asesores profesionales. Empresas del sector, especialmente PYMES del ámbito rural. Administraciones locales (responsables de la gestión propia y de tratamientos profesionales externos).

Data Novembre 2020

Més infomació

2020. Any Internacional de la Sanitat Vegetal

Jornada tècnica en línia

Dimecres 4 de novembre de 2020

Accés al cartell de la jornada

Cal inscriure’s prèviament a través de  RuralCat

Per a més informació: patt.daam@gencat.cat

Vespa asiàtica; Estat actual i sistemes de control

Al marc de la XVII Jornada Tècnica de la Mel d’Alcover es celebra aquesta jornada en línia

Dijous 15 d’octubre de 2020

Accés al cartell de la jornada

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat

Per a més informació podeu contactar amb el Sr. José Antonio Gil Santos jgilsantos@gencat.cat

Novetats en l’àmbit de la comercialització i ús de productes fitosanitaris

Jornada tècnica en línia

Dijous 8 d’octubre de 2020

Accés al cartell de la jornada

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat

Per a més informació podeu contactar amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya: Sra. Veronica Redondo (Tel. 932 292 018)