Categoria Avisos fitosanitaris

Informació sobre els avisos fitosanitaris · Març 2018

Us fem arribar el recull dels avisos fitosanitaris que s’han detectat des del Servei de Sanitat Vegetal per al mes de març. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient.

Llegir més

Informació sobre els avisos fitosanitaris · Febrer 2018

Us fem arribar el recull dels avisos fitosanitaris que s’han detectat des del Servei de Sanitat Vegetal per al mes de febrer. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient.

Llegir més

Informació sobre els avisos fitosanitaris · Gener 2018

Us fem arribar el recull dels avisos fitosanitaris que s’han detectat des del Servei de Sanitat Vegetal per al mes de gener. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient.

Llegir més

Informació sobre els avisos fitosanitaris · Desembre 2017

Us fem arribar el recull dels avisos fitosanitaris que s’han detectat des del Servei de Sanitat Vegetal per al mes de desembre. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient.

Llegir més

Informació sobre els avisos fitosanitaris · Novembre 2017

Us fem arribar el recull dels avisos fitosanitaris que s’han detectat des del Servei de Sanitat Vegetal per al mes de novembre. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient.

Llegir més