Category: Avisos fitosanitaris

Avisos Fitosanitaris juliol/20

Per accedir als avisos feu clic aquí

Avisos Fitosanitaris 3 de juliol

Estació de Castelló d’Empúries

Estació de Tortosa

La resta d’estacions no han informat d’incidències que afectin a la Jardineria

Informació sobre els avisos fitosanitaris · Desembre 2018

Us fem arribar el recull dels avisos fitosanitaris que s’han detectat des del Servei de Sanitat Vegetal per al mes de desembre. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient.

Llegir més

Informació sobre els avisos fitosanitaris · Novembre 2018

Us fem arribar el recull dels avisos fitosanitaris que s’han detectat des del Servei de Sanitat Vegetal per al mes de novembre. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient.

Llegir més

Informació sobre els avisos fitosanitaris · Octubre 2018

Us fem arribar el recull dels avisos fitosanitaris que s’han detectat des del Servei de Sanitat Vegetal per al mes d’octubre. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient.

Llegir més