Category: Serveis

LES PIMES COM A FACTOR CLAU I ESTRATÈGIC PER LA REACTIVACIÓ

Les pimes apel·len a al Congrés a injectar a sistema 150.000 milions d’euros sense riscos i sense comprometre el balanç de les empreses ni de país

Intervenció de l’Antoni Cañete, Secretari General de PIMEC, President de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (de la que el Gremi forma part) i Vicepresident de la Plataforma Pymes a la “Comisión de Reconstrucción Económica” al  Congreso de Diputados a Madrid.

Accés a la intervenció complerta amb aquests moments destacats:

Inici de d’intervenció PMcM: minut 10’56’’. La intervenció es de uns 12 minuts

Inici de  qüestions dels Diputats: Minut 52’50’’

Respostes del President de la PMcM: minuto 1h 29’ . La intervenció es de 15 minuts.

Accés al discurs de la ponéncia

Un moment de la intervenció

Editada la Norma NTJ 07E Arbres de fulla perenne – 2a edició revisada i actualitzada

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a la producció i comercialització d’arbres ornamentals de fulla perenne, la destinació dels quals sigui l’ús com a arbre viari o com a arbre d’espais verds, tant en àmbit públic com privat. Complementa, en aquest sentit, les especificacions generals incloses a la NTJ 07A: 2007 QUALITAT GENERAL DEL MATERIAL VEGETAL.

Inclou també els arbres de fulla semicaduca o semiperenne, el fullatge dels quals es desprèn parcialment en l’estació desfavorable o es comporta com a perenne els anys més favorables o en zones climàtiques més càlides i com a caduc els anys més desfavorables o en zones climàtiques més fredes.

Per més informació i compra d’exemplar feu clic aquí.

Inspecció i Federació junts contra l’intrusisme…..


Positiva reunión de la Federación con el  Director de la Oficina Nacional Contra el Fraude del Ministerio de Trabajo, Migraciones i Seguridad Social.


El pasado día 2 de abril una comisión de la Federación   formada por el  Sr. Juan Manuel Ruiz y el Sr. Santi Caballero se reunió en Madrid con el  Sr. Juan Grangel,  Director de la Oficina Nacional Contra el Fraude y la Sra. Susana Abad de las Heras, Jefa de Equipo Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude en la que la FEEJ dejó constancia de la problemática del  intrusismo y la competencia desleal en el sector. 

Cabe destacar la sintonía con el  Director  y la predisposición de la Oficina contra el Fraude a que la Inspección de Trabajo pueda colaborar en  la lucha contra ésta lacra.

Ambas partes esperan que las acciones, basadas en protocolos de denuncias y comunicaciones que se pondrán en marcha durante las próximas semanas, sean efectivas y disuasorias en la lucha contra la economía sumergida.

La FEEJ agrupa diferentes asociaciones de pequeñas y medianas empresas de jardinería  del Estado y tiene como objetivos el  representar, defender, proteger, dignificar, mejorar, estudiar y fomentar el desarrollo en todos los órdenes y cuestiones, la actividad de jardinería.

Contractes menors, infograma FEEJ

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReSCon), tras su reciente puesta en marcha, publica el 1 de marzo la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, relativa a “Contratos Menores, regulación en Ley 9/2017, de 8 de noviembre”, así como una “Nota Aclaratoria”, el 18 de marzo.

La Instrucción se ha dictado ante la confusión e inseguridad que ha provocado en los órganos de contratación, Secretarios e Interventores de los Ayuntamientos y otras Administraciones, la redacción interpretable de determinados pasajes del artículo 118 de la Ley de Contratos. La posterior Nota Aclaratoria pretende despejar las dudas surgidas tras la publicación de la Instrucción.

NOVA NTJ 15J. Bones pràctiques ambientals de la jardineria i el paisatgisme

Aquesta norma tecnològica recull i posa en relació les bones pràctiques ambientals (BPA) de la jardineria i el paisatgisme i és vàlida per incorporar les BPA en les fases d’execució i de manteniment de les obres…….

Més informació