Category: Concursos i licitacions

Contractes menors, infograma FEEJ

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReSCon), tras su reciente puesta en marcha, publica el 1 de marzo la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, relativa a “Contratos Menores, regulación en Ley 9/2017, de 8 de noviembre”, así como una “Nota Aclaratoria”, el 18 de marzo.

La Instrucción se ha dictado ante la confusión e inseguridad que ha provocado en los órganos de contratación, Secretarios e Interventores de los Ayuntamientos y otras Administraciones, la redacción interpretable de determinados pasajes del artículo 118 de la Ley de Contratos. La posterior Nota Aclaratoria pretende despejar las dudas surgidas tras la publicación de la Instrucción.

NOVA NTJ 15J. Bones pràctiques ambientals de la jardineria i el paisatgisme

Aquesta norma tecnològica recull i posa en relació les bones pràctiques ambientals (BPA) de la jardineria i el paisatgisme i és vàlida per incorporar les BPA en les fases d’execució i de manteniment de les obres…….

Més informació

 

Servei de desratització, desinsectació i desinfecció dels edificis municipals, dels espais públics i del clavegueram municipal de Parets del Vallès

Llegir més

Servei de redacció del projecte tècnic i direcció d’obra de remodelació del Parc de Can Vilalba a Abrera

Llegir més

Servei de control de plagues a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Llegir més