Category: Concursos i licitacions

NOVA NTJ 15J. Bones pràctiques ambientals de la jardineria i el paisatgisme

Aquesta norma tecnològica recull i posa en relació les bones pràctiques ambientals (BPA) de la jardineria i el paisatgisme i és vàlida per incorporar les BPA en les fases d’execució i de manteniment de les obres…….

Més informació

 

Servei de desratització, desinsectació i desinfecció dels edificis municipals, dels espais públics i del clavegueram municipal de Parets del Vallès

Llegir més

Servei de redacció del projecte tècnic i direcció d’obra de remodelació del Parc de Can Vilalba a Abrera

Llegir més

Servei de control de plagues a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Llegir més

Obres de remodelació del Parc d’Àngel Guimerà a l’Ajuntament de Reus

Llegir més