Categoria Concursos i licitacions

Subvencions per a l’arranjament i millora de camins de titularitat municipal per a l’exercici 2017 Baix Camp

Llegir més

Servei de control periòdic de plagues en locals i edificis de titularitat municipal a l’Ajuntament d’Anglès

Llegir més

Serveis de prevenció i control de plagues d’insectes i rosegadors al municipi de Reus, així com de les instal·lacions d’Aigües de Reus

AT17028_ Resolució aprov expedient. plec i nom mesa

Serveis de prevenció i control de plagues d’insectes i rosegadors al municipi de Reus i de les instal·lacions d’Aigües de Reus

Llegir més

Homologació d’empreses per a treballs de renovació dels patis, pistes i jardins als Centres Educatius del Consorci d’Educació de Barcelona

Llegir més