Concursos i licitacions

El Gremi de Jardineria de Catalunya posa en marxa un nou servei dirigit als agremiats que realitzin obra pública per les Administracions Locals.

Puntualment us informarem dels concursos que publiquen els Ajuntaments de Catalunya, al Diari Oficial de la Generalitat, sobre la contractació de serveis de manteniment de zones verdes, redacció de projectes i execució d’obres d’àrees ajardinades i instal·lacions esportives, plantació de flors i planta, neteja i desbrossament de boscos, a més de qualsevol activitat relacionada amb el sector de la jardineria.

Normalment, els terminis de presentació de les licitacions són molt precipitats, per aquest motiu, us farem arribar la informació que conté el concurs d’obra pública per correu electrònic, ja que és la via més ràpida.

Si no teniu accés a Internet, o bé correu electrònic, a través del servei de Cecotnet us facilitarem un compte de correu gratuït, així com informació sobre els avantatges del servei de connexió a través d’ADSL. Si desitgeu donar-vos d’alta podeu adreçar-vos a la Secretaria del Gremi, Sra. Núria Amela, telèfon 937361103.

Terrassa, 10 de maig de 2004

-367-