Guia de Serveis del Gremi de Jardineria de Catalunya

Informació i tramitacions (934 96 45 07):

 • Tramitació del carnet de manipulador de productes fitosanitaris.
 • Tramitació de la sol·licitud d’inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides.
 • Informació actualitzada dels avisos fitosanitaris i de plagues.
 • Contractes tipus del sector: execució d’obra, manteniment i serveis especials.
 • Informació periòdica de les licitacions d’obra pública i serveis de jardineria.
 • Informació permanent sobre novetats sectorials: normativa, fires, congressos, ajuts i subvencions, etc.
 • Placa i adhesius per a vehicles i papereria que identifiquen l’empresa com a agremiada.
 • Carnet d’agremiat.
 • Certificat d’empresa associada.
 • Denúncia a l’Administració de casos d’intrusisme professional
 • Estudi i denúncia, si procedeix, dels concursos d’obra pública amb condicions abusives per a les empreses de jardineria
 • Informació laboral i de convenis col·lectius
 • Directori d’empreses associades: llistat d’empreses per activitat o població
 • Denúncia a l’Administració de casos d’intrusisme professional
 • Estudi i denúncia, si procedeix, dels concursos d’obra pública amb condicions abusives per a les empreses de jardineria
 • Informes comparatius de dades econòmico-financeres de qualsevol empresa.
 • Organització i assistència a fires sectorials nacionals i
  internacionals.
 • Ajudes i subvencions de programes regionals, estatals i europeus.
 • Assessorament en comerç interior: legislació, ajuts al comerç,
  etc.
 • Assessorament en màrqueting
 • Assessorament en vendes
 • Market Place: espai pensat per apropar les ofertes dels patrocinadors del Gremi als associats.

Assessorament (934 96 45 07):

Assessors especialitzats en diferents àmbits de l’empresa

 • Laboral: contractació laboral, representació col·lectiva, suspensió i extinció de contractes, etc
 • Mercantil: legislació, registre mercantil, contractes, procediments
  concursals, etc.
 • Assessorament per a la implantació de la ISO 9000 i 14000
 • Financer i
  Fiscal-Comptable
 • Assessorament energètic i de canvi climàtic
 • Assessorament de medi ambient
 • Assessorament de seguretat industrial per a l’obtenció de llicències d’activitats i altres requeriments per a l’obertura d’establiments industrials i comercials

Recursos Humans i RSE:

 • Selecció de personal per a les empreses.
 • Borsa de treball – Intermediació laboral
 • Borsa de professionals a l’exterior
 • Plans de recol·locació col·lectius i individuals.
 • Plans d’igualtat i de conciliació entre la vida laboral i personal.
 • Memòries de responsabilitat social empresarial i assessorament RSE.
 • Assessorament sobre la LISMI.
 • Acord amb el Dep. d’Educació per a la qualificació de l’experiència professional dels treballadors del sector.
 • Diversity management.
 • Voluntariat corporatiu.
 • Proveïdoria responsable.
 • Servei d’acompanyament per al desplegament d’accions de RSE.

Innovació i TIC :

 • Innovació:
  • Servei Pla de Sistemes d’Informació
  • Servei Valoració de producte TIC
  • Servei Estudi de mercat TIC
  • Servei d’auditoria TIC
  • Servei d’assessorament tecnològic: implantació de processo
  • Servei d’assessorament en màrqueting per Internet
  • Servei d’assessorament en comerç electrònic.
  • Servei d’assessorament en canals web i xarxes socials
 • Empresarial:
  • Servei d’assessorament, acompanyament i cerca de finançament per a projectes d’innovació i desenvolupament empresarial

Formació (934 96 45 07):

 • Formació a mida segons les necessitats del sector i formació In-company
 • Gestió del sistema de bonificacions de la formació
  contínua
 • Informació de la programació de cursos
 • Assessorament en formació
 • Informació sobre cursos d’aplicador de productes fitosanitaris bàsic i qualificat en la modalitat presencial i a distància.
 • Contracte per la formació d’aprenents