Missió i Objectius Estratègics

MISSIÓ

Promoure i defensar èticament els interessos de les empreses de jardineria de Catalunya oferint un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i futures, d’acord amb el desenvolupament social, natural i econòmic del seu entorn.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 1. Potenciar l’associacionisme entre les empreses de jardineria. Afavorint l’intercanvi i la comunicació entre els empresaris del sector i vertebrant les seves inquietuds i necessaris dins del Gremi, tenint en compte les característiques territorials de Catalunya.
 2. Esdevenir un agent social amb capacitat d’influència en tots aquells àmbits que siguin d’interès per a les empreses de jardineria.
 3. Promoure iniciatives per impulsar l’elaboració, modificació i adequació de la legislació que afecti a les empreses de jardineria.
 4. Vetllar pels interessos del sector a la negociació col·lectiva, participant de manera activa a la taula negociadora del conveni del sector.
 5. Tenir la màxima representació possible en tots els fòrums en els quals es tractin temes relacionats amb la jardineria i el seu desenvolupament econòmic.
 6. Dignificar la professió del jardiner i de les empreses de jardineria. En aquest àmbit s’impulsarà la creació d’un codi de qualitat de les empreses de jardineria, es fomentarà l’obtenció de les normes internacionals de qualitat, principalment la ISO 14000; es lluitarà contra l’intrusisme professional i s’impulsarà el reconeixement per part de les institucions de les empreses agremiades.
 7. Impulsar la creació de fòrums de discussió empresarial a l’entorn de la jardineria, impulsant la realització de fòrums, seminaris, sessions informatives, etc.
 8. Impulsar els àmbits associatius estatals i europeus, participant activament en el desenvolupament de la FEEJ i l’ELCA.
 9. Informar i assessorar dels temes empresarials d’interès per afavorir la competitivitat del sector.
 10. Obtenir acords avantatjosos en serveis i promoure el seu ús entre les empreses agremiades.
 11. Cobrir les ofertes de treball de les empreses agremiades amb el personal adequat.
 12. Tenir una oferta de formació continuada adaptada a les necessitats dels agremiats i promoure la figura de l’aprenent.
 13. Caracteritzar-nos per tenir una capacitat de resposta immediata davant d’imprevistos, oferint als agremiats un servei de qualitat.