Recull dels avisos fitosanitaris detectats des del Servei de Sanitat Vegetal. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient.

Accés a la pa pàgina d’avisos del DARP http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/avisos-fitosanitaris/


« Tornar enrere