Som passat amb un present que aposta per un futur, som gremi.

Informació Gremi de Jardineria de Catalunya
scroll

Fitosanitaris

Avisos fitosanitaris

Avís de plaga a E.A. Mora d’Ebre.  Veure Parcs, jardins i espais verds   Avís de plaga a E.A. Tarragona.  Veure Parc i jardins  

més info

formació aplicador fitosanitaris. cursos bàsic i qualificat

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Lloc: TÀRREGA / EA TÀRREGA. Dates: 20/09/2021 – 25/10/2021 Preinscripció Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Lloc: LA GALERA / EA AMPOSTA  Dates: 20/09/2021 – 26/11/2021 Preinscripció Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Lloc: LES BORGES BLANQUES / EA BORGES […]

més info

Normativa

La normativa relacionada amb la Sanitat Vegetal es diversa i extensa. Europa marca la pauta i cada país fa la transposició de d’aquesta normativa com succeeix amb la totalitat de temes com prevenció de riscos, contractació o laboral. La relativa a Gestió de integrada de plagues inicia l’any 2012 una línia d’eliminació de matèries actives […]

més info

Formació específica

Ordre AAM 152/2013 de 28 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris. Bàsic: El personal auxiliar de tractaments terrestres i aeris incloent els no agrícoles i els/les agricultors/es que […]

més info

Plagues

Apartat on trobareu les plagues actuals detectades a Catalunya que afecten al material vegetal dels nostres jardins. Llistes de productes fitosanitaris autoritzats per a tractar les plagues, malalties i males herbes que afecten els espais verds (aquesta llista de l’ICEA s’actualitza periòdicament) Enllaç pàgina Sanitat Vegetal DARP http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/ Enllaç pàgina Sanitat Vegetal MAPA https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/ Registre […]

més info

Registres oficials

ROESP Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides Per a establiments de venda. Per a establiments de fabricació de plaguicides. Per a magatzems de plaguicides. Per empreses de serveis de control de plagues ambientals i/o per a la indústria alimentària. Per establiments que comercialitzen o emmagatzemen biocides únicament d’ús ambiental o per a la indústria alimentària. […]

més info

Registre d’operacions de compra o aplicació de productes fitosanitaris

El Reial Decret 1311/2012 d’ús sostenible de fitos al seu article 25 obliga a tots els professionals de la jardineria que facin tractaments fitosanitaris a portar un registre de les operacions realitzades tant d’adquisició com d’aplicació. Aquest article es vigent i per tan us recordem la necessitat de portar el mateix. No s’ha de lliurar […]

més info

Avisos fitosanitaris

Recull dels avisos fitosanitaris detectats des del Servei de Sanitat Vegetal. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient. Accés a la […]

més info