Som passat amb un present que aposta per un futur, som gremi.

Informació Gremi de Jardineria de Catalunya
scroll

Fitosanitaris

Avisos fitosanitaris

Avís de plaga a E.A. Mora d’Ebre.  Veure Parcs, jardins i espais verds   Avís de plaga a E.A. Tarragona.  Veure Parc i jardins  

més info

formació aplicador fitosanitaris. cursos bàsic i qualificat

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Lloc: TÀRREGA / EA TÀRREGA. Dates: 20/09/2021 – 25/10/2021 Preinscripció Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Lloc: LA GALERA / EA AMPOSTA  Dates: 20/09/2021 – 26/11/2021 Preinscripció Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Lloc: LES BORGES BLANQUES / EA BORGES […]

més info

Normativa

La normativa relacionada amb la Sanitat Vegetal es diversa i extensa. Europa marca la pauta i cada país fa la transposició de d’aquesta normativa com succeeix amb la totalitat de temes com prevenció de riscos, contractació o laboral. La relativa a Gestió de integrada de plagues inicia l’any 2012 una línia d’eliminació de matèries actives […]

més info

Formació específica

Ordre AAM 152/2013 de 28 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris. Bàsic: El personal auxiliar de tractaments terrestres i aeris incloent els no agrícoles i els/les agricultors/es que […]

més info

Plagues

Apartat on trobareu les plagues actuals detectades a Catalunya que afecten al material vegetal dels nostres jardins. Llistes de productes fitosanitaris autoritzats per a tractar les plagues, malalties i males herbes que afecten els espais verds (aquesta llista de l’ICEA s’actualitza periòdicament) Enllaç pàgina Sanitat Vegetal DARP http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/ Enllaç pàgina Sanitat Vegetal MAPA https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/ Registre […]

més info

Registres oficials

ROESP Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides Per a establiments de venda. Per a establiments de fabricació de plaguicides. Per a magatzems de plaguicides. Per empreses de serveis de control de plagues ambientals i/o per a la indústria alimentària. Per establiments que comercialitzen o emmagatzemen biocides únicament d’ús ambiental o per a la indústria alimentària. […]

més info

Registre d’operacions de compra o aplicació de productes fitosanitaris

El Reial Decret 1311/2012 d’ús sostenible de fitos al seu article 25 obliga a tots els professionals de la jardineria que facin tractaments fitosanitaris a portar un registre de les operacions realitzades tant d’adquisició com d’aplicació. Aquest article es vigent i per tan us recordem la necessitat de portar el mateix. No s’ha de lliurar […]

més info