Som passat amb un present que aposta per un futur, som gremi.

Informació Gremi de Jardineria de Catalunya
scroll

Fitosanitaris

Avisos fitosanitaris

Recull dels avisos fitosanitaris detectats des del Servei de Sanitat Vegetal. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient. Accés a la […]

més info