Ordre AAM 152/2013 de 28 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris.

Bàsic: El personal auxiliar de tractaments terrestres i aeris incloent els no agrícoles i els/les agricultors/es que facin tractaments en la pròpia explotació i que no disposin de personal auxiliar i emprin productes fitosanitaris que no siguin o no generin gasos tòxics, molt tòxics o mortals. El personal auxiliar de la distribució que manipuli productes fitosanitaris.

Qualificat: Persones responsables dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris, els aplicadors a tercers i els directors tècnics de les empreses de tractaments fitosanitaris i tots els responsables de les explotacions agrícoles, de les empreses i de les entitats que tinguin al seu càrrec persones que apliquin aquests productes.

Carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitari
Que vols fer?
Per Sol·licitar fes clic aquí
Per Renovar fes clic aquí
Per Duplicar fes clic aquí


« Tornar enrere