El passat 10 de maig de 2021 es va publicar el Real Decreto 285/2021, de 20 d’abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios i es modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de setembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Aquesta normativa està en vigor des de el 10 de novembre de 2021.

L’article 4 d’aquesta normativa, fixa les condicions generals per a l’emmagatzematge de productes fitosanitaris d’ús professional i prohibeix l’emmagatzematge de productes fitosanitaris que hagin estat retirats, estiguin caducats o no estiguin autoritzats. La seva tinença constituirà una infracció administrativa.

Podeu consultar aquesta normativa al següent fent clic aquí.


« Tornar enrere