Estem treballant a la 2a edició del Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds (prevista per desembre 2020) per adaptar-lo a les darreres plagues i novetats normatives publicades.

La primera edició és de l’any 2014. Aquesta publicació regula diferents aspectes relacionats amb el control de les plagues en espais verds i assimilables de concurrència humana amb l’objectiu d’ampliar la informació sobre els tractaments fitosanitaris en aquests àmbits, així com d’establir les mesures de seguretat per evitar que els tractaments puguin afectar la salut de les persones que poden fer ús dels espais tractats, o bé de les persones que fan els mateixos tractaments.


« Tornar enrere