La normativa relacionada amb la Sanitat Vegetal es diversa i extensa. Europa marca la pauta i cada país fa la transposició de d’aquesta normativa com succeeix amb la totalitat de temes com prevenció de riscos, contractació o laboral. La relativa a Gestió de integrada de plagues inicia l’any 2012 una línia d’eliminació de matèries actives que afecta directament a la Jardineria.

El RD1311/2012 es la guia indispensable que legisla tant per Usos Agraris com per Usos NO Agraris (JARDINERIA), i aquest es el que ens interessa.

Usos NO Agraris: Espais utilitzats pel públic en general, espais utilitzats per grups vulnerables, camps d’esports, xarxes de serveis (àrees no urbanes, vies de ferrocarril, carreteres i altres xarxes viàries, xarxes de conducció d’aigua i de drenatge, xarxes elèctriques, tallafocs o altres), zones industrials.

Espais d’us privat: Jardins domèstics d’exterior, Jardins domèstics d’interior i Horts familiars. Camps de multiplicació (vivers) i Centres de recepció (centrals hortofructícoles, magatzems, plantes de transformació o altres).
Els tractaments: Solament poden estar fets per usuaris professionals.

Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

https://www.gremijardineria.cat/wp-content/uploads/2012/09/120900-RD-Uso-sostenible-PFs.pdf


« Tornar enrere