Encara que no son d’obligat complint son l’eina necessària per qualsevol professional de la jardineria. L’accés ales mateixes el gestionen des de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge.


« Tornar enrere