Norma Tecnològica vàlida per a la redacció de projectes de jardineria i paisatgisme i, específicament, de plantacions dels elements vegetals i replantacions o reposicions de falles en espais verds, tant públics com privats, en els aspectes que fan referència als criteris de selecció de les diferents espècies

Equips de socis i patrocinadors del Gremi han treballat en aquesta NTJ

Si ets soci i encara no tens l’accés a la consulta gratuïta de les NTJ contacta amb el gremi@gremijardineria.cat


« Tornar enrere