Apartat on trobareu les plagues actuals detectades a Catalunya que afecten al material vegetal dels nostres jardins.

Llistes de productes fitosanitaris autoritzats per a tractar les plagues, malalties i males herbes que afecten els espais verds (aquesta llista de l’ICEA s’actualitza periòdicament)

Enllaç pàgina Sanitat Vegetal DARP http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/

Enllaç pàgina Sanitat Vegetal MAPA https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/

Registre de Productes fitosanitaris
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/fitos.asp

Libre Blanc

Estem treballant a la 2ona edició del Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds (prevista per desembre 2020) per adaptar-lo a les darreres plagues i novetats normatives publicat. La primera edició es de l’any 2014. Aquesta publicació regula diferents aspectes relacionats amb el control de les plagues en espais verds i assimilables de concurrència humana amb l’objectiu d’ampliar la informació sobre els tractaments fitosanitaris en aquests àmbits, així com d’establir les mesures de seguretat per evitar que els tractaments puguin afectar la salut de les persones que poden fer ús dels espais tractats, o bé de les persones que fan els mateixos tractaments.

A continuació trobareu les plagues més importants:

BACTERIS

Foc Bacterià
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/bacteris/foc-bacteria/

Xylella Fastidiosa http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/bacteris/xylella-fastidiosa/

INSECTES

Barrinadora del Gerani http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/documents_plagues/fitxers_estatics/fitxa_29_barrinador_gerani.pdf

Cydalima perspectalis (Papallona del boix) http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/insectes/cydalima-perspectalis-papallona-del-boix/

Cryptorrhynchus lapathi L (Corc del Pollancre) http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/documents_plagues/fitxers_estatics/fitxa_14_corc_pollancre.pdf

Halyomorpha halys (Bernat marbrejat) http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/insectes/halyomorpha-halys/

Paysandisia archon (Eruga barrinadora de les palmeres) http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/insectes/paysandisia-archon/

Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Morrut de les palmeres) http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/insectes/morrut-palmeres/

Thaumetopoea pityocampa (Processionària del pi) http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/insectes/thaumetopoea-pityocampa/

Tomicus (Escolítids dels pins-I) http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/documents_plagues/fitxers_estatics/fitxa_16_tomicus_pins.pdf

Vespa velutina var. nigrithorax Buysson (Vespa asiàtica) http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/documents_plagues/fitxers_estatics/fitxa_69_vespa_velutina.pdf

NEMÀTODES

Nematode de la fusta del pi http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/nematodes/nematode-fusta-pi/


« Tornar enrere