L’AMB ha  suspès provisionalment el procediment una vegada el Gremi “ ha presentat recurs  contra els plecs i resta de documentació que regeixen aquesta licitació, que s’està analitzant pels serveis tècnics, per la qual cosa es suspèn de forma provisional aquest procediment per tal de no ocasionar perjudicis als interessats.”


« Tornar enrere