Aquest nou Real Decret,  en vigor des del 17 de desembre, pretén simplificar i harmonitzar la normativa bàsica respecte de l’ordenació dels operadors professionals de material vegetal de reproducció, productes vegetals i altres objectes adequant-la a l’actual normativa europea. Amb l’objectiu de donar compliment als requeriments d’aquesta normativa es crea el Registre oficial d’operadors professionals dels Vegetals (ROPVEG) com a registre oficial i únic d’operadors professionals que operen al territori estatal, que unifica tots els registres anteriors (ROPCIV, PROSEMPLAN i Registre de condicionadors de gra).


« Tornar enrere