Som passat amb un present que aposta per un futur, som gremi.

Informació Gremi de Jardineria de Catalunya
scroll

Normativa

Riscos laborals

No et perdis, aquí et deixarem tot el que tingui a veure amb la normativa a la Prevenció de Riscos laborals a la jardineria.

més info

Carnet aplicador fitosanitaris

L’article 20 del RD1311/2012 regula l’expedició, renovació i retirada dels carnets d’aplicador. La petició, que haurà de realitzar l’interessat en la comunitat autònoma on resideixi, inclourà les seves dades personals i el nivell de capacitació que sol·licita, i haurà d’acompanyar dels certificats o títols requerits en cada cas. A aquests efectes es reconeixeran els certificats […]

més info