Som passat amb un present que aposta per un futur, som gremi.

Informació Gremi de Jardineria de Catalunya
scroll

Normativa

Informe GESEME

Un 18% preocupante. Salud organizacional y empleados comprometidos Un estudio realizado por la consultora Gallup arroja una cifra algo preocupante: Sólo el 18% de los empleados se sienten comprometidos con su empresa. Se entiende por empleado comprometido aquel que trabaja con dedicación y está altamente motivado para realizar su trabajo. Informe completo

més info

Conveni col·lectiu

Som negociadors i defensors de la petita i mitjana empresa de jardineria. El Conveni es de caràcter estatal pel que negociem des de la Federación Española de Jardineria (FEEJ). La lluita de la Federación de les últimes negociacions es la diferenciació dels àmbits de les empreses de jardineria. Conveni actual. 2017-2020 http://www.gremijardineria.cat/wp-content/uploads/2019/03/Convenio-Jardineria-2017-2020.pdf

més info

Llibre blanc de control de plagues

Estem treballant a la 2a edició del Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds (prevista per desembre 2020) per adaptar-lo a les darreres plagues i novetats normatives publicades. La primera edició és de l’any 2014. Aquesta publicació regula diferents aspectes relacionats amb el control de les plagues en espais verds i assimilables […]

més info

Riscos laborals

No et perdis, aquí et deixarem tot el que tingui a veure amb la normativa a la Prevenció de Riscos laborals a la jardineria.

més info

Carnet aplicador fitosanitaris

L’article 20 del RD1311/2012 regula l’expedició, renovació i retirada dels carnets d’aplicador. La petició, que haurà de realitzar l’interessat en la comunitat autònoma on resideixi, inclourà les seves dades personals i el nivell de capacitació que sol·licita, i haurà d’acompanyar dels certificats o títols requerits en cada cas. A aquests efectes es reconeixeran els certificats […]

més info