Promovem i defensem els interessos de les empreses de jardineria de Catalunya

scroll

Els objectius

MISSIÓ

La nostra missió principal es promoure i defensar èticament els interessos de les empreses de jardineria de Catalunya oferint un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i futures, d’acord amb el desenvolupament social, natural i econòmic del seu entorn.

OBJECTIUS ESTRATEGICS

Vetllar pel prestigi social de la professió.
Ser el referent del sector davant les administracions.
Impulsar l’emprenedoria i l’exercici de la tasca empresarial

OBJECTIUS. ITEMS 2020

Gremi com a referent per a l’administració
Certificació professional de jardineria
Afavorir les pymes
Apropar el gremi al territori
Suport sectorial davant les administracions
Web com a eina per a la comunicació de les activitats i productes del Gremi
Redacció de plecs de condicions tècnics en els manteniments
Model simplificat de pressupostos de manteniment
Seguiment aplicació de la normativa de contractació