Som passat amb un present que aposta per un futur; som gremi.

scroll

Qui és qui

L’any 2003 es constitueix el Gremi de Jardineria de Catalunya a partir de la fusió de l’Associació Catalana d’Empreses de Jardineria i del Gremi de Jardineria de Terrassa i Comarca. Els seus orígens es remunten al segle XIX, concretament a l’any 1874 quan una agrupació de professionals de jardineria i floricultura van fundar a Barcelona la Societat Forestal. Han estat molts els canvis de nom i seu de la Societat Forestal. Al 1890 va passar a anomenar-se Societat Catalana d’Horticultura i més endavant Foment de l’Horticultura, ubicats a la seu de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, entitat amb la qual ja van estar en contacte les anteriors Societat Forestal i Societat Catalana d’Horticultura. L’any 1936 s’agrupen els socis de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre i es forma l’Agrupació de Jardineria i Floricultura, un temps després es crea el Gremi Sindical d’Especialitats Hortícoles. És al 1976 quan les diferents activitats que agrupaven el Gremi Sindical d’Especialitats Hortícoles es separen i es creen els diferents Gremis i Associacions, creant-se l’Associació d’Empresaris de Jardineria, entre d’altres. Més endavant, al 1993, un grup d’empresaris de Terrassa decideix crear el Gremi de Jardineria de Terrassa i Comarca.

El Gremi neix amb modèstia, però mica en mica aconsegueix agremiar a una cinquantena de professionals interessats en la millora i dignificació del sector.   A finals de 2002 comencen les primeres converses entre l’Associació Catalana d’Empreses de Jardineria i el Gremi de Jardineria de Terrassa i Comarca, immediatament aquestes converses van donar els seus fruits amb la constitució del Gremi de Jardineria de Catalunya.

Constituïm el Gremi arran del buit professional en el sector de la jardineria amb l’objectiu de representar els professionals davant les institucions i facilitar-los contactes i coneixement compartit.

Estem  adherits a PIMEC de la qual rebem assessorament en qualsevol matèria empresarial, així com diferents serveis molt beneficiosos per als professionals del sector i mantnim una estreta relació amb la patronal catalana Cecot des de la nostre constitució.