Som passat amb un present que aposta per un futur, som gremi.

Intrusisme Jardineria - Gremio de Jardineria de Catalunya
scroll

Intrusisme

Actuem contra l’intrusisme i la competència deslleial

L’intrusisme en jardineria es un objectiu permanent des de fa anys de totes les Juntes Directives del Gremi. Es una lacra de difícil control degut a la poca implicació de les diferents administracions. Campanyes davant dels ajuntaments, la Generalitat i el propi Ministerio de Trabajo en col·laboració amb la FEEJ son algunes de les accions encetades i obertes a la denuncia del soci.

Les denuncies davant la inspecció i resta d’administracions las fem directament des de el Gremi, en nom del Gremi i amb privacitat total del soci denunciant.

Defensat davant de l’intrusisme professional!, Vigila qui contractes.

Gremi som molt conscients dels problemes que causa l’intrusisme professional, per això difonem públicament Al els riscos que el client final assumeix en contractar personal no qualificat.

I així, vam iniciar la campanya de sensibilització «Vigila qui contractes» dirigida al client final dels socis amb la preparació d’un tríptic específic així com diferents accions de difusió directes i la generació de materials de reconeixement dels nostres jardiners.

Aquí podeu trobar alguns documents útils i recordeu que les denuncies a la Inspecció les fa directament el Gremi.

Denúncies

Si teniu un cas clar que vulgueu denunciar utilitzeu aquesta plantilla denuncia. Nosaltres farem la denuncia davant la Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio o entitat competent.

Si voleu fer una denúncia directament a la "Inspección de Trabajo y Seguridad Social". Accedeix