Som passat amb un present que aposta per un futur, som gremi.

scroll

Certificat professional de jardineria

Impulsem un nou certificat professional; descobreix-lo!

El Gremi ha posat a disposició del sector una metodologia per ajudar a millorar la gestió empresarial amb l’objectiu d’estimular-les cap a models d’excel·lència i donar confiança als seus clients i proveïdors.

Supervisem el sistema però NO el gestionem directament amb l’objectiu d’assegurar en tot moment la plena protecció de les dades i la privacitat de les empreses.

Homologuem els auditors distribuïts al territori impulsant un programa de formació d’aquests.

Qui pot demanar la certificació?

Tots el Professionals de la Jardineria de Catalunya independentment de l’estatus de pertinença o no al Gremi . Per una correcta valoració i tenint en compte les característiques del sector, es tindrà en compte el tipus d’organització des de la fase d’autoavaluació. Així, es valoraran dos àmbits; un format per l’autònom i la petita jardineria (Àmbit APM) i un altre per part de i les empreses mitjanes i grans (Àmbit EMG) que comptin amb una estructura i objectius diferents a la jardineria privada.

Nivells de certificació

La Marca de qualitat CERTIFICAT PROFESSIONAL JARDINERIA té tres nivells: Qualificat, Expert i Excel·lent, amb la finalitat d’estimular a les empreses a la millora continua.

com funciona?

Activitats certificades

  • disseny i projectes de jardineria i paisatgisme
  • construcció i manteniment de jardins i parcs
  • sistemes de reg
  • gespes i prats
  • cobertes verdes i enjardinaments vegetals
  • serveis forestals i mediambientals
  • poda i tala d'arbrat
  • integrada de plagues
  • redacció de dictamens, valoracions i peritatges
  • cultiu i venda plantes