Des de  el passat 16 d’abril de 2021 estan disponibles al portal web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d’obres, serveis i subministraments adjudicats per procediment obert, i dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert simplificat, actualitzades a abril de 2021.

Guia per a la redacció dels plecs dels contractes d’obres en procediments oberts

Guia per a la redacció dels plecs dels contractes de serveis en procediments oberts

Guia per a la redacció dels plecs dels contractes de subministraments en procediments oberts

Guia per a la redacció dels plecs dels contractes de serveis en procediments oberts simplificats


« Tornar enrere