Som passat amb un present que aposta per un futur, som gremi.

Informació Gremi de Jardineria de Catalunya
scroll

Normativa

Real Decret 1054/2021 de 30 de novembre, pel qual es regula el Registre d’operadors professionals de vegetals i s’estableixen les mesures a complir per els operadors professionals autoritzats a expedir passaports fitosanitaris

Aquest nou Real Decret,  en vigor des del 17 de desembre, pretén simplificar i harmonitzar la normativa bàsica respecte de l’ordenació dels operadors professionals de material vegetal de reproducció, productes vegetals i altres objectes adequant-la a l’actual normativa europea. Amb l’objectiu de donar compliment als requeriments d’aquesta normativa es crea el Registre oficial d’operadors professionals […]

més info