Som passat amb un present que aposta per un futur, som gremi.

Informació Gremi de Jardineria de Catalunya
scroll

Fitosanitaris

Real Decret 1054/2021 de 30 de novembre, pel qual es regula el Registre d’operadors professionals de vegetals i s’estableixen les mesures a complir per els operadors professionals autoritzats a expedir passaports fitosanitaris

Aquest nou Real Decret,  en vigor des del 17 de desembre, pretén simplificar i harmonitzar la normativa bàsica respecte de l’ordenació dels operadors professionals de material vegetal de reproducció, productes vegetals i altres objectes adequant-la a l’actual normativa europea. Amb l’objectiu de donar compliment als requeriments d’aquesta normativa es crea el Registre oficial d’operadors professionals […]

més info

Xylella fastidiosa

El Govern de les Illes Balears ha fet una nova notificació actualitzant la situació respecte a la Xylella fastidiosa  al seu territori: Com a novetats més destacades s’informa de: Detecció de 35 nous positius (2 Cistus monspeliensis, 5 Fraxinus angustifolia, 1 Olea europaea var. europaea, 5 Olea europaea var. sylvestris, 17 Prunus dulcis, 2 Rhamnus […]

més info

Bernat Marbrejat

Acció Climàtica inicia una campanya a tots els municipis catalans per controlar la plaga del bernat marbrejat El Departament d’Acció Climàtica ha enviat una carta a tots els municipis perquè identifiquin els focus més importants, alertin la ciutadania i ajudin a controlar la plaga. Accés a la informació del DACC

més info

Cursos a distància d’aplicador de productes fitosanitaris

FITO BÀSIC. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Inscripcions: Del 22/11/2021 al 01/12/2021 Dates curs: Del 18/01/2022 al 25/02/2022 (25h) QUALIFICAT. Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Inscripcions: Del 17/01/2022 al 26/01/2022 Dates curs: Del 08/02/2022 al 22/04/2022 (60 hores)

més info